Duurzaamheid

Op het gebied van milieu voert VDL een duurzaam beleid. Het implementeren van energiebesparings- en afvalpreventieplannen en het recyclen van grondstoffen heeft onze voortdurende aandacht. Daarnaast is VDL Groep als familiebedrijf van oudsher sterk betrokken bij de leef- en werkomgeving. Voor ons is het dan ook vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij.

MVO

VDL Groep ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een integraal onderdeel van haar totale ondernemingsbeleid. Dit betekent dat MVO-aspecten worden meegenomen in de besluitvorming van organisatorische, procesmatige en technische zaken. In onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderscheiden wij drie deelgebieden: medewerkers, producten & productieprocessen en maatschappij. Indien u geintreseerd bent naar een gedetailleerde uitwerking van ons beleid, dan kunt u deze vrij bij ons opvragen. 

Lees meer over VDL NSA Metaal