Duurzaamheid en MVO

Duurzaamheid en MVO spelen een steeds belangrijkere rol in de wereld. Dat merken wij ook in de koopmotieven van onze klanten. Klanten vinden duurzaam produceren steeds belangrijker. Wij vertellen u graag wat VDL NSA Metaal doet om op een zo duurzaam mogelijke manier te produceren.

Duurzaamheid

Op het gebied van milieu voert VDL een duurzaam beleid. Het implementeren van energiebesparings- en afvalpreventieplannen en het recyclen van grondstoffen heeft onze voortdurende aandacht. Daarnaast is VDL Groep als familiebedrijf van oudsher sterk betrokken bij de leef- en werkomgeving. Voor ons is het dan ook vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij.

Digitalisering-fabriek.jpg

Sinds 2018 is VDL NSA Metaal papier vrij, althans zo veel mogelijk. Waar voorheen de mappen met productietekeningen nog door de fabriek gingen. Van de ene bewerkingsmethode naar de andere wordt nu alles digitaal gedaan. Dit draagt niet alleen bij aan de efficiëntie van de productie maar ook zeker bij de verduurzaming van de bedrijfsvoering. Computerschermen die bij de machines zijn geplaatst voorzien de machineoperators van alle informatie die zij nodig hebben. Daarmee hebben wij afscheid genomen van de papieren mappen en het resultaat mag er wezen. Het heeft namelijk gezorgd voor een reductie van 67% in de totaalafname van papier. Daarmee dragen dus ook wij een steentje bij.

Papierenmap.jpg

MVO

VDL Groep ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een integraal onderdeel van haar totale ondernemingsbeleid. Dit betekent dat MVO-aspecten worden meegenomen in de besluitvorming van organisatorische, procesmatige en technische zaken. In onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderscheiden wij drie deelgebieden: medewerkers, producten & productieprocessen en maatschappij.

Meer over VDL NSA Metaal