TIG lassen: de voordelen van TIG lassen
 

TIG lassen heeft een kwalitatief hoogwaardige las

Met TIG lassen kan een hoge laskwaliteit worden gerealiseerd. Dit komt doordat de lasser invloed heeft op het smeltbad en het lasproces langzaam verloopt. De verschillende lasparameters kunnen onafhankelijk worden geoptimaliseerd. Ook de kans op insluitsels is klein bij dit lasproces. 

TIG lassen heeft een schoon lasproces

TIG lassen is een schoon lasproces waarbij geen lasspetters ontstaan die het zicht op de het lasproces belemmeren. Het feit dat er geen lasspetters ontstaan zorgt er daarnaast voor dat het werkstuk niet wordt aangetast en wordt bevuild met lasspetters die moeten worden verwijdert. Nabewerking bij het TIG-lasproces is eigenlijk niet nodig.

Verschillende metalen

Het TIG-lasproces kan worden toegepast op vrijwel alle ferro- en non ferrometalen. Bepaalde metalen en plaatdiktes vereisen echter een ander lasproces wanneer factoren als tijd en snelheid een rol spelen.

Lasposities

TIG lassen kan in verschillende posities worden gedaan. Daarom kan het breed worden toegepast. 

TIG lassen heeft nauwelijks lasdampen 

Bij TIG lassen ontstaan nauwelijks lasdampen. Dit is gunstig voor de gezondheid van de lasser. Toch zal ook bij het TIG-lasproces voldoende apparatuur aanwezig moeten zijn om de schadelijke dampen af te zuigen. Ook een klein beetje lasdamp brengt schade toe aan de gezondheid van de lasser. Het feit dat er weinig lasdamp aanwezig is bij TIG lassen moet er niet toe leiden dat men afzuiging achterwege laat.

De toevoegsnelheid

Het lastoevoegmateriaal wordt handmatig aangebracht in het smeltbad.  Daardoor is de snelheid waarmee het wordt toegevoegd te bepalen door de lasser zelf. Er kan gekozen worden voor weinig toevoegmateriaal voor dunne vloeilassen of meer toevoegmateriaal voor wat dikkere lassen. Dit is afhankelijk van de dikte van het materiaal dat gelast moet worden en de instelling van het lastoestel.


>> meer over TIG Lassen en de nadelen van TIG Lassen.

>> Andere lastechnieken die wij faciliteren zijn: MIG/MAG lassenrolnaadlassen, puntlassen en plaatwerk lassen.

Meer informatie over specialisaties en bewerkingen